Giriş arrow Bugün
2008 "HODJA NASREDDIN" YEAR...
2008.01.05 - 12:40:19
nasreddin-bant.jpg

nasreddin-alafia.jpg

MOHAMED ALAFIA-MOROCCO


nasreddin-ismail.jpg

İSMAİL DOĞAN - BELGIUM
 
SIMILAR CARTOONS...
2008.01.05 - 04:14:33
similarcartoons-bant.jpg
similar-150.jpg


"SIMILAR/BENZER" KARİKATÜR KONUSU GELDİ SONUNDA BİZİ DE BULDU :))
AYNI ESPRİYİ OĞUZHAN KAYAN VE BEN AYNI GÜN BULUP ÇİZMİŞİZ..
SEVGİLİ GÜLEK KANDIRALI'NIN DEDEKTİFLİĞİNE GÖRE OĞUZHAN KAYAN
BENDEN 9 DAKİKA 15 SANİYE ÖNCE YAYINA KOYMUŞ..
BU SONUCA GÖRE KENDİMDEN ŞÜPHEYE DÜŞTÜM..
İŞTE SİZLERE İKİ "GERÇEK BENZER" ÖRNEK.. HER İKİ ÖRNEĞİ DE ARKA ARKAYA SUNDUK..
KARİKATÜRÜN SÜRPRİZ AMA HOŞ YANLARINDAN BİRİSİ DE BU OLSA GEREK..
BU ARADA "ELİNE SAĞLIK OĞUZHAN.. PİYANO TUŞLARINI BENDEN DAHA GÜZEL ÇİZMİŞSİN..
KISKANMADIM DESEM YALAN OLUR :))

ERDOĞAN KARAYEL
 
"SIMILAR!" KARIKATÜRE IKI YENI ÖRNEK...
2008.01.04 - 11:36:24
nasreddin-bant.jpg2008 YILININ "NASREDDIN HOCA" YILI İLAN EDİLMESİNDEN DOLAYI BİZ DE "DON QUICHOTTE" OLARAK ULUSLARARASI BİR "NASREDDİN HOCA SERGİSİ" DÜZENLEYECEĞİZ. YİNE DÜNYA ÇİZERLERİNDEN GELEN İŞLERİ "SERGİLER" BÖLÜMÜNE EKLEYECEĞİZ. BU ORGANİZASYONUN HEMEN BAŞINDA İLGİNÇ BİR "BENZER" KARİKATÜR OLAYINA TANIK OLDUK. İSTANBUL'DA YAŞAYAN VAHİT AKÇA İLE AMERİKA'DA YAŞAYAN GÜLEK KANDIRALI ARKADAŞLARIMIZ AYNI ESPRİYİ BİRBİRLERİNDEN HABERSİZ ÇİZMİŞLER. TESADÜF O Kİ, İKİSİ DE AYNI GÜN GELDİ.. BU TÜR BENZERLİKLER KARİKATÜR SANATINDA HEP OLUYOR.. BİZİM MÜCADELEMİZ, İŞİN KOLAYINA KAÇIP, BİR BAŞKASININ EMEĞİNE EL ATAN, HAKSIZ BAŞARI ELDE EDEN "SÖZÜM ONA" KARİKATÜRCÜLERE..


nasreddin-vahit.jpg

VAHİT AKÇA-TURKEY


nasreddin-gulek.jpg

GÜLEK KANDIRALI-USAKenan SINANOGLU

N a s r e d d i n . . .

Hoca Nasreddin
Yilini da ters ettin
Âlemsin valla . . .


***


 

Ayten SUVAK

 

Kuruşehir...

 

Hey Koca Nasreddin

Göle çalaman maya

Kurudu gitti Akşehir

 

-Oldu sana Kuruşehir

Bak icabına-

 
DEREK EASTERBY (GERMANY)
2008.01.03 - 20:58:48
benazirbhutto-bant.jpg

77-derekeasterby-germany.jpg
 
ATIQ SHAHID-AFGHANISTAN
2008.01.03 - 20:40:59
benazirbhutto-bant.jpg
76atiqshahid-afghanistan.jpg
 
MOHAMED ALAFIA (MOROCCO)
2008.01.03 - 20:37:58
mohamedalafia-bant.jpg
alafia-migration.jpg
 
2008 NASREDDIN HOCA YILI..
2008.01.03 - 15:32:03
nasreddin-bant.jpg
cerrah-nasreddin.jpg

HİKMET CERRAH-TURKEY


ERDİNÇ UTKU'DAN "NASREDDIN HOCA" YILI MEDYA DİLEKLERİ...

Umarým 2008 Nasreddin Hoca Yýlý’nda YALAKArikatürlere son verilir. Hocamýzýn fýkralarýndan yola çýkarak Nasreddin Hoca Yýlý’nda MEDYA DÝLEKLERÝ hazýrladým:

„Bana görünme de kime görünürsen görün“ demeyelim. „Bana damdan düþeni getirin“ inceliðinde olalým, EMPATÝYLE YAKLAÞALIM! BENCÝLLÝÐÝN YERÝNÝ TOPLUMSALLIK ALSIN. ORTAK ETÝK ÝLKELERDE BULUÞALIM!   Geleceðe umutla bakalým, göle maya çalalým ama ÇALMAYALIM, ÇALANA GÖZ YUMMAYALIM!   Parayý veren düdüðü çalmasýn, yayýnlarý reklamlar ya da patron belirlemesin, holdinglerin deðil SESSÝZLERÝN SESÝ OLALIM!   Kazanlar hep doðursun, ölmesin, KAZANAMAYANLARIN DA KAZANLARI DOLU OLABÝLSÝN! Zenginlerin kazanlarý hep doðuruken yoksullarýnki ölmesin!   Eþeði boyayýp satmayalým, haber ve yorumlarda GÖZ BOYAMAYALIM!   Turþuyu eþekler satmasýn, RTÜK, TSMF GÝBÝ PARAZÝTLER MEDYA’DA PARAZÝT YAPMASIN!   Bildiðimiz dalý kesmeyelim, HOLDÝNG ÇIKARI UÐRUNA MEDYANIN GÜVENÝLÝRLÝÐÝNÝ TEHLÝKEYE ATMAYALIM!   Her zaman KÜRK yemesin, TÜRK’ÜN DE KARNI DOYSUN!   Bizim eve doðru giden baklava tepsisi medyayý ilgilendirmesin, ÖZEL YAÞAMA SAYGI GÖSTERELÝM!   99 altýn deðil, 100 altýn da olsa kabul etmeyelim,
 MÜMKÜNSE BAÐIMSIZ YAYINCILIK YAPALIM!   Göle maya çalalým ama iþi fazla sulandýrmayalým. MÝZAHIN SULULUK OLMADIÐINI ANLAYIP, HALKIN SESÝ OLALIM „Sen de haklýsýn“ diye herkese hak vermeyelim, HAKLININ YANINDA YER ALALIM! Hiç deðilse 2008 yýlýnda hocamýza layýk olalým, ortalýkta soytarýlýk yapýp sýð tek kiþilik gösterilerde milyonlarý cebe indirirken Hocamýzýn kemiklerinin sýzlayacaðýný düþünerek mizahçý sorumluluðunu hatýrlayalým. Laf olsun torba dolsun diye konuþarak cebini dolduranlardan olmayalým. TV dizilerinde biraz daha aðýr olalým da „Molla“ desinler, „Nasrettin Hoca“ desinler! Medya’da çalýp çýrpanlara, gerçekleri yamultanlara, medya gücünü çýkarlarý için kullananlara „boþ ver, bana ne“ demeyelim, göz yummayalým. „Hýrsýzýn hiç mi suçu yok?“ diye soralým lütfen!...

ERDÝNÇ UTKU


 
HASSAN BLEIBEL-IBERIA
2008.01.03 - 12:21:50
benazirbhutto-bant.jpg

71hassanbleibel-iberia.jpg


73hassanbleibel-iberia.jpg
 
AUNG MIN MIN-MYANMAR
2008.01.03 - 12:15:37
benazirbhutto-bant.jpg
70aungminmin-myanmar.jpg
 
GÜLEK KANDIRALI (USA)
2008.01.03 - 12:12:00
benazirbhutto-bant.jpg
69gulekkandirali-usa.jpg
 
ISMAIL DOGAN (BELGIUM)
2008.01.03 - 11:23:51
nasreddin-bant.jpg
ismail-nasreddin.jpg
 
VAHIT AKCA (TURKEY)
2008.01.03 - 11:07:37
vahitakca-bant.jpg
vahit-kenya.jpg
 
AKDAG SAYDUT-TURKEY
2008.01.03 - 11:03:21
quovadis-bant.jpg

akdag-piyano.jpg

Fazıl Say piyanoyu bırakıp giderse AKP Sanat Cephesi ne yapar acaba?

Akdağ SAYDUT

 
KARIKATÜR VAKFI "NASREDDIN HOCA 800 YASINDA" KARIKATÜR SERGISI...
2008.01.03 - 10:52:04
haberler-bant2.jpg
dvtye_nshoca.jpg
 
JEAN PAUL VOMORIN-FRANCE
2008.01.03 - 01:30:10
2008-bant.jpg
2008-jeanpaulvomorin-france.jpg

HAPPY NEW YEAR!
 
KIKS HUMOR MAGAZIN...
2008.01.03 - 01:26:33
haberler-bant2.jpg

 
ÖZERK SANAT KONSEYI PANELI...
2008.01.03 - 01:18:05
haberler-bant2.jpg
Basın Bülteni

Özerk Sanat Konseyi

ANAYASA VE SANAT

DAVETLİSİNİZ!

Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumunda

8 Ocak 2008 Salı,  Saat: 13.30-18.00

 

Çağdaş  CUMHURİYET ve CUMHURİYET DEVRİMLERİ bugün ülkeyi yöneten anlayış tarafından değiştirilmek  istenmektedir. Bugünkü siyasi iktidar, mevcut anayasamızın en temel maddelerini değiştirme aymazlığı içindeyken, biz Özerk Sanat Konseyi olarak, bu gerici anlayışa karşı olarak birçok demokratik mücadele etkinliklerini gerçekleştirme kararı aldık.

 

Başta kültür ve sanat olmak üzere, demokrasi, insan ve yurttaşlık hakları ile ulusal birlik, barış ve bağımsızlığımızı oluşturan bütün cumhuriyet kazanımlarımızın bugün karşı karşıya olduğu tehlikelerden biri de, çağdaş kültür değerlerine, sanata  ve sanat insanlarına karşı girişilen yok etme girişimleridir. Bu nedenledir ki sanatı devletin ana görevleri arasında gören  mevcut Anayasamızın 64. Maddesinin bugünkü iktidarın hazırladığı yeni anayasa taslağında yer almadığı görülmüştür.

 

Çağdaş Batılı Ülkelerde olduğu gibi, Ülkemizde de “kültür ve sanatı siyasetin egemenliğinden çıkarmak” amacıyla kurulmasını talep ettiğimiz Türkiye Özerk Sanat Kurumu’nun da varlığı ve gelecek güvencesi; sanatın toplumla buluşmasının devletin ana görevleri arasında yer almaya devam etmesi ve bunun da anayasada ifade bulmasıyla sağlanacağına inanıyoruz.

 

 Halka karşın yapılmak istenen  “karanlık karşı devrim”ine direnmek üzere oluşturduğumuz, “karanlığa karşı sanat” savaşımımızda  başta sanat, düşün, yazın, bilim ve hukuk insanlarımız ve “demokrasimizin özgür sesi olması gereken, basın, radyo ve televizyon kuruluşlarımız” la birlikte, tüm sanatseverler panelimize DAVETLİSİNİZ.

 

Çağrımız,sanatın ve demokrasinin aydınlığına inanan tüm kamuoyunadır.

76 sanat ve sanatçı kuruluşu adına;
Özerk Sanat Konseyi Yürütme Kurulu
 
for BENAZIR BHUTTO...
2008.01.03 - 00:49:11
benazirbhutto-bant.jpg
67zachtrenholm-usa.jpg

BILAWA BHUTTO...
ZACH TRENHOLM/USA


68fadiabouhassan-syria.jpg

FADI ABOU HASSAN-SYRIA
 
ERDOGAN KARAYEL (GERMANY)
2008.01.02 - 17:28:03
benazirbhutto-bant.jpg
66-erdogankarayel-germany.jpg

"LAST MAKE UP!"
 
CARLOS LATUFF (BRAZIL)
2008.01.02 - 17:19:52
carloslatuff-bant2.jpg
latuff-israel.jpg
 
<< Başa Dön < Önceki 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 Sonraki > Sona Git >>

Sonuçlar 4101 - 4125 Toplam: 5652
Anket
Linkler

A-Z

aaronphilby   (3744)
acaricaturad...   (3035)
adanalmacen....   (2303)
afnews.info   (2743)
akdagsaydut   (3631)
allanmcdonald   (2686)
alperenkoseoglu   (2681)
amorimcartoon   (2649)
anadolu   (4277)
anadolu.edu.tr   (2637)
angelboligan   (3159)
aptulika.com   (2995)
areshumour   (3226)
artabad.com   (3630)
artijapan   (2759)
atilaozer   (2808)
ayacc.org   (2080)
aydindogan   (2914)
azercartoon   (2965)
bahramazimi   (2706)
beautifulmis...   (2625)
bedaiwi.net   (2840)
benheine   (3256)
bhhumor.com   (2683)
blatnik   (2872)
bolicarton.com   (2818)
boligan   (3180)
brainkebab.com.   (2534)
brazilcartoon   (4929)
brazilcartoon-2   (2412)
bulentarabac...   (2069)
buzzinews   (2571)
cari-cature   (3981)
caricaturasdave   (2564)
caricaturedi...   (2732)
carloslatuff   (2789)
carluka   (2553)
cartonclub.com   (4025)
cartoon-twin...   (1309)
cartoonart   (2734)
cartoonart.eu   (3039)
cartoonblues   (3269)
cartooncenter   (3807)
cartooncn.org   (2810)
cartoonguru.com   (2694)
cartoonia.net   (2649)
cartooning.it   (2993)
cartoonistco...   (3126)
cartoonistri...   (2799)
cartoonists.gr   (4008)
cartoonmag.c...   (1804)
cartoonvirtu...   (2606)
cartooon.org   (2572)
cemkoc   (2724)
cizgiroman   (4782)
claytonrabelo   (2687)
coindart   (2565)
comicroad.net   (2247)
croatiancart...   (4395)
cuk.dreamworx   (2476)
dadzis.lv   (2590)
damdakimizahci   (3542)
dancollinsca...   (2898)
darylcagle's   (2689)
dedete.cu   (2946)
dicaco.kongju   (2688)
dobryhumor   (4762)
donstalens   (3074)
dum-dum   (4199)
e-canavar   (2743)
eboghasian   (2658)
ecc-kruishoutem   (2973)
edebiyatseze...   (2383)
ekarayel   (2664)
ekremborazan   (2518)
emre ulas   (3399)
enginselcuk   (2422)
erbykezako   (4137)
ercanbaysal   (3081)
erdoganbasol   (2620)
erdoganoruc   (2444)
esfahancarto...   (2405)
eucaricatura...   (1958)
eurocanlar   (3437)
eurohumor   (2743)
fanofunny   (63617)
farhad   (2586)
farukcagla.com   (2673)
fcw.cn   (2879)
fcwfcw.com   (2489)
feco   (2750)
fecocartoon   (3938)
fecohellas   (2535)
ferhatdemirbas   (2574)
ferhatdemirbas2   (2627)
festivalhumo...   (2255)
fethidevelioglu   (2692)
ficws.org   (2020)
firuzkutal   (2566)
galerinev   (2832)
gapotheclown...   (3008)
gharaibehweb.   (2460)
gianlucacost...   (2310)
goncaricaturas   (2485)
googlm   (3181)
grafikuskele...   (2267)
graphickkoda...   (2466)
greekartoon   (2536)
halltoons   (2412)
hasanfazlic   (2545)
hdk.hr   (2986)
herniecomics...   (3075)
homur   (3024)
hopcartoon   (2420)
huemulin.cl   (2827)
huslu8k.com   (2663)
ilkersermi.b...   (2094)
imecemizah   (3383)
indianink   (2796)
irancartoon   (4706)
ismaelroldan   (2289)
izelrozental   (2769)
jeremias car...   (1865)
juanzero.net   (2898)
julian penapai   (2628)
kalemburunlu...   (2241)
kamilyavuz   (2706)
karadenizmizah   (8186)
karamanart.b...   (2239)
karderizmir   (2593)
karikakultur   (2813)
karikanet   (3293)
karikaturcul...   (4179)
karikaturhaber   (9497)
karikaturize   (3840)
karikaturvakfi   (2548)
karkomics   (4437)
karykatury   (2723)
kasracartoon   (2781)
kipperilustra   (2552)
kirpimizah   (2387)
kistoon.com   (2477)
komiksanat   (2788)
kotrha lubomir   (2899)
koytarellisd...   (2172)
kozyurt   (8630)
ksinanoglu-a...   (3821)
kuduz.org   (2249)
kurdishcarto...   (3354)
kursatcosgun   (2697)
kursatzaman   (2850)
leman   (2897)
leoncartoon   (2668)
luiso-birome   (2893)
lutfucakin   (2568)
luzcartoon   (2312)
m.zlatkovsky   (2579)
majed badra   (3190)
marcinbondar...   (2530)
marlenepohle   (2617)
marostica   (2793)
marsdencarto...   (2706)
masoudziaei   (2730)
maxminus.wee...   (2162)
mehmetkaraman   (2574)
michaelkount...   (2500)
millionpicture   (3592)
mizahdernegi   (2722)
mizahhaber   (8362)
mizahvesiir   (4134)
mkcartoons   (2813)
mordillo   (2841)
muhittinkoroglu   (2763)
musakeklik.com   (2490)
mustafa bora   (2577)
mustafakural   (2706)
najibenaji   (2437)
nani's blog   (2546)
nanicartoons...   (2171)
nazimhikmet-km   (3591)
nekra   (2971)
nosorog   (2797)
o.dergachov   (2622)
oburmizah   (3059)
omarperez   (2667)
omercam   (3029)
orzuj.com.uy   (2318)
osmanturhan   (2655)
paanduhumour...   (1923)
palcartoon   (2711)
patoruzu   (2500)
penguen   (2917)
pepeantartico   (2443)
persiancartoon   (2929)
petrabeslich   (2349)
piyalemadra   (2547)
plantu   (2710)
pradoart   (2495)
rahimcartoon   (3885)
ralphsteadman   (2868)
rasityakali   (3484)
riber.net   (2617)
rocko   (3703)
royelpescado   (2590)
s.kruger   (2869)
saeedartoon   (2966)
salaodehumor   (2395)
saltandpeppe...   (2182)
sarasene.com   (2579)
scorbut.be   (2902)
selcukdemirel   (2779)
sema undeger   (2443)
sevketyalaz   (2448)
sezerodabasi...   (2663)
sezerodabasi...   (2369)
shahrokhart....   (1983)
shahrokhheid...   (2132)
shojaicartoo...   (2062)
sinirsizkari...   (3998)
sportcartoon...   (2621)
stripvesti   (3578)
syriacartoon   (3724)
syriacartoon...   (2901)
sönmezyanardag   (2635)
tabrizcartoon   (18178)
talimonova   (2189)
tayyarozkan   (2489)
thecartoonis...   (3540)
theclayman   (2470)
tlaxcala.es   (2385)
tnayer.blogspot   (2852)
tufanselcuk   (2693)
turcios.blog...   (2159)
turciosanimal   (6431)
u.m.dincay   (3183)
ucnokta.com   (2923)
umorist.ru   (2861)
umyarov.com   (2259)
usabilitymat...   (2449)
wittyworld   (2645)
wordaricas   (4084)
wordpress   (4110)
worldcartoon...   (3272)
worldpress   (2809)
www.bulentar...   (2050)
yeniakrep   (2743)
yusuftemiz   (2830)
zanstudio   (2585)
zarifian.ir   (2801)
zemuncartoon   (2614)
zikison   (3243)
DonQuichotte v2.1 Copyright � 2018 DonQuichotte.ORG Designed by Redev
Yarışma-Sergi karikatürlerinin kullanım hakkı sadece Don Quichotte'a aittir. İzinsiz ve telif hakkı ödenmeden kullanılamaz.
Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.
şu anda 1 misafir bağlı
ziyaretçiler: 68640687